Houtworm


Hoe herken je houtworm?

De larve van de houtwormkever is vaalwit van kleur en kan 7 mm. lang worden.

Leefwijze en schade

De larven maken gangen, zowel in naald- als loofhouttsoorten. Meestal wordt alleen het spinthout aangetast. Er bestaat een voorkeur voor hout, dat gedurende langere tijd in dezelfde positie blijft en enigszins vochtig is. Ronde gaatjes met een doorsnede van 1-2 mm duiden op de aanwezigheid van houtworm.

Preventie

Hout kan men met verf, vernis, beits of lak preventief behandelen tegen een aantasting door de gewone houtworm (voorzover niet reeds eitjes of larven in het hout aanwezig zijn). Als het hout rondom is voorzien van een goed aaneengesloten dekkende laag, is het beschermd tegen aantasting door houtaantastende insecten.