Muizen en ratten


Hoe herken je een bruine rat?

Een bruine rat is 22-30 cm. groot, hij heeft een dikke staart van 17-23 cm en weegt ca. 500 gram. De bruine rat heeft een stevige bouw, heeft een vrij stompe snuit en de oren zijn zichtbaar. De rug van een bruine rat is meestal grijsbruin en de buik is lichter; kleurvariƫteiten komen voor.

Leefwijze

De bruine rat kan goed graven, zwemmen en klimmen. De reuk is zijn voornaamste zintuig en hij is meestal 's nachts actief. De bruine rat heeft een voorkeur voor waterrijke milieus en hebben dagelijks vocht nodig. Ze leven van granen, knolgewassen, groenten, fruit, vlees, vis en jong vee wordt soms aangevallen.

Schade

Als drager van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid (o.a. ziekte van Weil, paratyphus). Ook kunnen ze veeziekten verspreiden.
Ze veroorzaken knaagschade aan onder meer verpakkingsmaterialen, houten vloeren, leidingen, kabels en aan isolatiematerialen. Door graverijen van ratten kunnen verzakkingen optreden.

Bestrijding

Voor het bestrijden van ratten wordt o.a. gebruik gemaakt van rattenklemmen.


Hoe herken je een huismuis?

Een huismuis is 7-10 cm. groot, hij heeft een dunne staart die ongeveer even lang is als het lichaam en weegt ca. 15 tot 30 gram. De rug van de huismuis is lichtbruin tot donkergrijs en de buik is lichter.

Leefwijze

Huismuizen komen vooral in gebouwen voor, vaak boven plafonds. Muizen eten alles, bij voorkeur graan, peulvruchten en noten. Ze zijn vooral 's nachts actief.

Schade

Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden. Ze bevuilen voedselvoorraden, geven knaagschade en verstoren de rust.

Preventie

Ventilatieopeningen max. 0,5 cm. breedte.
Openingen in buitenmuren dichten.
Voorkom (zoveel mogelijk) het aanbod van voedsel.

Bestrijding

Zo mogelijk vers lokaas gebruiken. Leg voldoende voerplaatsen aan op goed gekozen plaatsen. Controle vindt plaats 2 tot 3 dagen; lokaas zonodig verversen.