Wespenbestrijding


Hoe herken je een wesp?

Een wesp is ca. 1 tot 1,5 cm lang (een koningin is iets forser) en hij is heeft een karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op zijn achterlijf. Een wesp heeft stevige kaken en 2 paar doorzichtige vleugels, de overgang van borststuk naar achterlijf is sterk ingesnoerd (wespentaille).

Leefwijze

Gewone wespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest. De werksters zijn onvruchtbare vrouwtjes; alleen de koningin legt eitjes. Wespen voeden zich met eitwithoudend en suikerhoudend voedsel. Om een nest te maken knagen ze aan hout, rietmatten enz.

Een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond!

Schade

Wespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen. Een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor de giftige stoffen (histamine/apitoxine) van de wesp.

Preventie

Horren in open ramen en deuren
Gesloten vuilcontainers en afvalemmers
Nooit de uitvliegopening van het nest dicht stoppen

Bestrijding

Wespen niet bestrijden zolang zij geen direct gevaar veroorzaken. Indien noodzakelijk uitvliegopening behandelen met een poedervormig insecticide; binnen enkele uren is de wespenpopulatie uitgeroeid.